Bilkent Holding

Yönetim Kurulu

 • Abdullah ATALAR
  Yönetim Kurulu Başkanı

  2016 yılından itibaren Bilkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmekte olan Abdullah ATALAR, 2010-2022 yılları arasında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde Rektör olarak görev yapmıştır.

 • Ali Haydar KURTDARCAN
  Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (CEO)

  2016 yılından itibaren Bilkent Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (CEO) olarak görevini sürdürmekte olan Ali Haydar KURTDARCAN, aynı zamanda Bilkent Holding iştiraklerinden TAV Havalimanları Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir.

 • A. Kürşat AYDOĞAN
  Yönetim Kurulu Üyesi

  2016 yılından itibaren Bilkent Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan A.Kürşat AYDOĞAN, aynı zamanda İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü'dür.

 • Erdal Erel
  Yönetim Kurulu Üyesi

  2012 yılından bu yana Bilkent Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Erdal EREL, aynı zamanda İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcısı’dır.

 • Refet Soykan GÜRKAYNAK
  Yönetim Kurulu Üyesi

  2022 yılından itibaren Bilkent Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Refet S. GÜRKAYNAK, aynı zamanda İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili’dir.