Bilkent Holding

Yönetim Kurulu

  • Abdullah ATALAR
    Yönetim Kurulu Başkanı

    2016 yılından itibaren Bilkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmekte olan Abdullah ATALAR, aynı zamanda İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü’dür.

  • Ali Haydar KURTDARCAN
    Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (CEO)

    2016 yılından itibaren Bilkent Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (CEO) olarak görevini sürdürmekte olan Ali Haydar KURTDARCAN, aynı zamanda Bilkent Holding iştiraklerinden TAV Havalimanları Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir.

  • Hitay ÖZBAY
    Yönetim Kurulu Üyesi

    2019 yılından bu yana Bilkent Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Hitay ÖZBAY aynı zamanda İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi’dir.

  • Erdal EREL
    Yönetim Kurulu Üyesi

    2012 yılından bu yana Bilkent Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Erdal EREL aynı zamanda İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi’dir.

  • A. Kürşat AYDOĞAN
    Yönetim Kurulu Üyesi

    2016 yılından itibaren Bilkent Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan A.Kürşat AYDOĞAN aynı zamanda İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcısı’dır.