Bilkent Holding

Vizyon ve Misyon

Bilkent markasıyla yarattığı güvenilir imajı, içinde yer aldığı sektörlerdeki lider konumu, güçlü finansman yapısı, yasalara ve etik değerlere duyduğu saygıyla Bilkent Holding, yarım asırı aşkın tarihiyle elde ettiği tecrübeyi yarınlara taşıyarak büyümeye devam edecektir.

Bilkent Holding’in vizyonu;

Faaliyette bulunduğu tüm sektörlerde en iyiye ulaşmak hedefi doğrultusunda Bilkent Holding ve şirketlerini dünya markası haline getirmek, çevreye ve insana saygıyı vazgeçilmez ilkeler olarak benimseyip sürdürülebilir bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunmaktır.

Bilkent Holding’in misyonu;

Çağdaş, güvenilir, rekabetçi ve dinamik yönetim anlayışıyla faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde elde ettiği sürdürülebilir gelir kaynakları ile Bilkent Üniversitesi’nin dünyanın önde gelen eğitim kurumları arasında yer alma hedefine katkıda bulunmaktır.