INTERSEPT PASİF SONAR SİSTEMİ

23 Mayıs 2019

Denizaltılar için sadece kerteriz, kerteriz ve mesafe tespiti yapabilen iki farklı intersept sonarının milli imkânlarla tasarlanması ve üretilmesi maksadıyla başlatılan “İntersept Kerteriz ve Mesafe Tespit Sonarı Geliştirme Projesi”, TÜBİTAK BİLGEM ve Meteksan Savunma Sanayii AŞ. arasında imzalanan TÜBİTAK SAVTAG proje sözleşmesi çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Söz konusu sözleşme kapsamında 1-100 kHz bandında görev yapacak akustik alıcı dizinleri, ön elektronik birimleri, gerçek

zamanlı sinyal işleme yazılımlarına haiz gemi içi birimleri tasarlanarak üretilmiştir. Üretilen İntersept Pasif Sonar sistemi ilk kez

IDEF 2019 fuarında Meteksan Savunma standında sergilenmiştir.

 

İntersept Pasif Sonar (Intercept Passive Sonar - IPS), tespit ve değerleme sonuçlarının sergilenmesi ve kullanıcı girişlerinin

sağlanması maksadıyla kendi kullanıcı operatör konsuluna sahiptir. IPS Sistemi, kendi akustik birimine ilave olarak denizaltıda

mevcut akustik sensör dizini ile entegre çalışabilmekte; her iki sonar dizininden aynı anda gerçek zamanlı olarak veri akışını,

analizini ve sergilemesini sürekli olarak yapabilmektedir.

 

IPS, Uluslararası alanda kritik virajlardan geçmekte olan ülkemiz için olmazsa olmaz ve topyekûn amacımız olan milli ve yerli

tasarım ve üretim hedeflerimiz doğrultusunda başından sonuna tamamen yerli tasarıma ve üretime sahiptir. Yenilikçi ve özgün

teknolojisi sayesinde muadillerine göre çok daha hassas, arayüz tasarımı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’mız ile uyum ve

koordinasyon içinde tasarlanmış, operatör dostu bir arayüze sahip ulusal denizaltı intersept pasif sonarımız, bir denizaltımıza

entegre edilmiştir. Proje ile hızlı, etkin ve milli servis desteği sağlanabilen milli tasarıma sahip bir sonar sistemi geliştirilmiş;

önemli miktarda döviz tasarrufu sağlanmıştır.

 

Projede elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe, İntersept Tespit ve Mesafe Kestirim Sonarı (Intercept Detection and Ranging

Sonar - IDRS) geliştirilmesi projesi ve gelecekte başlatılması olası benzeri modernizasyon projelerinde kullanılabilecektir.

Suüstü ve/veya sualtı muharip platformlarımızın milli sistemlerle donatılması, gerek bu platformlarımızın bekası gerekse ömür

devri lojistik desteği için kritik öneme sahiptir.

 

Meteksan Savunma, sualtı akustiği alanında yaptığı ileri teknoloji yatırımlar ve sektör paydaşlarıyla koordine ve uyum içinde

gerçekleştirdiği çalışmalarla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyaçları doğrultusunda sistemler geliştirmekten,

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyon ve gelişimine katkıda bulunmaktan büyük gurur duymaktadır.