Bilkent Holding

Bilkent Holding Ortak Değerleri

Ortak Değerlerimiz, Bilkent Holding çatısı altındaki tüm şirketler ve çalışanları için temel bir kılavuzdur. Kurum içinde ve dışında tüm ilişkilerimizin temel yapı taşını oluşturmaktadır.

Gelişim

 • İşini etkileyebilecek tüm gelişmeleri (sektörel, ekonomik, teknolojik gelişmeler vb. ), yenilikleri ve fırsatları araştırır.
 • Yaratıcı bir yaklaşım sergileyerek işini bir adım öteye götürecek gelişmeleri uygular.
 • Yaptığı işle ilgili gelişim olanaklarından (okumak, araştırmak, denemek, geri bildirim almak vb.) faydalanarak mesleki ve kişisel anlamda kendini sürekli geliştirir.
 • Sosyal ilişkilerde aktif ve dışa dönüktür, etkili iş birlikleri geliştirmek ve faydalı ilişkiler kurmak için çaba gösterir.
 • İş hayatının gerektirdiği yeni süreç ve uygulamalara (teknolojik, sistemsel, standartlar vb.) hızlıca adapte olur; kendini ve iş yapış şeklini değişime uyumlu hale getirir.
 • Görev alanı içinde, verimliliği ve yarattığı katma değeri artırıcı yönde çalışır.

Güvenilirlik

 • Konusuyla ilgili derinlemesine bilgisi, birikimi ve uzmanlığı ile güven uyandırır.
 • Aldığı kararların ve aksiyonların sorumluluğunu üstlenir, sonuçlarının arkasında durur.
 • İşini, kalite standartlarından ödün vermeden doğru ve zamanında gerçekleştirir.
 • Verdiği sözü (yazılı olmasa dahi) tutar, tutamayacağı sözler vermez.
 • Paydaşlarla (müşteri, tedarikçi, çalışanlar, holding şirketleri vb.) ilişkilerinde açık sözlü ve şeffaf bir yaklaşım sergiler, karşılıklı hakların korunmasını gözetir.

Bağlılık

 • Kendini büyük Bilkent ailesinin bir ferdi olarak görür, "Biz" bilinci ile davranır.
 • Bilkent şirketlerinin "Eğitime Katkı" misyonu doğrultusunda işinde gönülden bağlılık duygusuyla çalışır.
 • Çalışmalarında görev ve sorumluluklarının bilincinde bir tutum sergiler.
 • Şirketler arası birlik, beraberlik, dayanışma ve ortak menfaat ruhuna uygun tutum ve davranışlar sergiler.
 • Bilkent Grubu içinde çalışmaya uzun vadeli bakar.

Saygınlık

 • Şirketinin ve Bilkent Holding'in saygınlığını tutarlı bir şekilde her platformda yansıtır. (söz ve davranışları, ilişki düzeyi, kılık kıyafet vb.)
 • Uzun vadeli ilişkilerden ve prensiplerden ödün vermez.
 • Yasal ve etik kurallara her koşulda uyar, uyulmasını sağlar.

Bilkent Holding'in her çalışanı Ortak Değerlerimiz doğrultusunda görevini yürütür.