Meteksan Savunma Geliştirdiği Sonar Sistemleri ile Denizaltı Platformlarına Güç Katıyor

07 Eylül 2021

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından “Türkiye’nin Sualtı Mükemmeliyet Merkezi” yaklaşımı ile görevlendirilen Meteksan Savunma, suüstü platformlarına yönelik kazandığı sonar kabiliyetlerini denizaltı platformlarına taşıyor.

Meteksan Savunma’nın denizaltı platformlarına yönelik geliştirdiği sistemler arasında hidrofonlar, yan dizin sonar sensörleri, kestirim pasif

sonarı, kestirim mesafe bulucu sonarı, sayısal sualtı akustik modem, sonar sistemleri ön elektronik, sinyal işleme ve hüzme oluşturma

donanım ve yazılımları, sonar operatör arayüz yazılımları yer alıyor. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen bu sistemler, Deniz Kuvvetleri

Komutanlığı envanterinde yer alan mevcut denizaltıların modernizasyon faaliyetleri kapsamında görev alırken, aynı zamanda milli tasarım

faaliyetleri devam etmekte olan MİLDEN Milli Denizaltı Projesi için de büyük önem taşıyor.

 

Meteksan Savunma tarafından tamamen yerli ve milli olarak özkaynakları ile geliştirilen MSH-01 Hidrofonu, AY / PREVEZE sınıfı denizaltı

gemilerinin pasif sonar silindirik hidrofon dizini (CHA), pasif mesafe bulucu sonar (PRS) dizin grupları, kendi gürültüsünü ölçüm (ONA)

sistemi ve kavitason gösterim (CI) sistemi sensörü olarak kullanılıyor. MSH-01, hem Türk Bahriyesi hem de dünya Bahriyeleri genelinde

kullanımda olan Tip 209 Mod 1000 ve Tip 209 Mod 1400 sınıfı arasındaki denizaltıların bahse konu sonar sistemlerinde kullanılabiliyor.

 

Denizaltıların gövdesi boyunca sancak ve iskele taraflarına monte edilen ve yan dizin sonarı ıslak tarafını oluşturan sensörler ise yine

Meteksan Savunma tarafından üretiliyor. MSH-11 sensörünün de hem Türkiye hem de dünya genelinde kullanımda olan Tip 209 Mod

1400 sınıfı denizaltıların yan dizin sonar sistemlerinde kullanılması hedefleniyor.

 

MÜREN PREVEZE Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesinde TÜBİTAK BİLGEM’in Sonar Alt Sistem

Yüklenicisi olan Meteksan Savunma, sensörlerden gelen analog sinyalleri yükselterek, sayısala çeviren ön elektronik donanımları ile bu

sayısal sinyallerin sinyal işleme ve hüzme oluşturma donanım ve yazılımlarının geliştirilmesinden sorumlu olarak görev alıyor. Ayrıca

Kestirim Mesafe Bulucu Sonar (IDRS) Projesi kapsamında Meteksan tarafından geliştirilmekte olan sonar da Proje kapsamında

PREVEZE Sınıfı denizaltı gemilerimize entegre edilmiş olacak. Böylece proje tamamlandığında PREVEZE Sınıfı denizaltı gemilerimizin

Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi ve Sonar Alt Sistemleri dışa bağımlılıktan kurtarılmış olacaktır.

 

Meteksan Savunma Sualtı Akustik, Optik ve Simülatör Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, geliştirdikleri denizaltı sonar

sistemlerinin önemini şu şekilde anlatıyor; “Bildiğiniz üzere Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi’nin çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Maksimum yerli katkının gözetildiği bu projenin önemli bileşenlerinden birisi de sonar sistemleridir. Meteksan Savunma olarak, sadece

bugünün değil geleceğin sonar teknolojilerine de çalışıyoruz. Geliştirmekte olduğumuz Fiber-optik Akustik Sensörleri denizaltı

platformlarına uyarlayarak, MİLDEN Projesi’nde geleceğin denizaltı ihtiyaçlarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”