JCR’DAN BİLKENT HOLDİNG'E “YATIRIM YAPILABİLİR” NOTU

03 Aralık 2018

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Bilkent Holding A.Ş.'yi “yatırım yapılabilir” kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A-(Trk)”, görünümünü “Durağan”, Uzun Vadeli Yerel Para ve Uluslararası Yabancı Para Notunu ise "BB" olarak belirledi.

JCR tarafından yapılan değerlendirmede, 70'i aşkın şirketiyle 18 ülkede faaliyette bulunan Bilkent Holding’in Türkiye ekonomisinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu vurgulanırken, Grubun finansman ve faaliyet giderleri seviyesinin görece düşük kârlılığa neden olduğu dile getirildi. Dışarıdan sağlanan fon miktarlarındaki değişimin ve Bilkent Holding’in pay sahiplerinden Bilkent Üniversitesi'ne her yıl sağlanan kâr payı benzeri aktarımların Holding’in büyüme oranlarında dalgalanma yarattığına dikkat çekildi.

JCR’ın değerlendirmesinde öne çıkan diğer tespitler ise Holding’in faaliyet alanları ve organizasyon yapısının içsel kaynak yaratacak şekilde kurgulanmış olması, geniş bir coğrafyada farklı sektörlere yayılarak riski çeşitlendirmesi ve azaltması oldu. Ayrıca, Grubun öz kaynak-borçluluk yapısı ve likidite yaratma gücünün yanı sıra kısa-uzun vadeli borçların seviyesi ve dağılımının Holding’in yükümlülüklerini zamanında yerine getireceğini gösterdiği ifade edildi.

Holding'in ortakları tarafından desteklenme arzusu ve ortakların mali gücünün seviyesi (4), Holding'in üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak yönetebilme yeteneğine ilişkin bağımsızlık kategorisindeki notu ise (AB) olarak belirlendi. Bağımsızlık kategorisindeki (AB) notu JCR Eurasia Rating'in notasyon sisteminde "yüksek düzey"i işaret etmekte olup kurumun dış destek olmadan da yükümlüklerini rahat bir şekilde yerine getireceği gösterirken, destek kategorisindeki (4) notu "düşük düzeyi" işaret etmekte olup dış destek ihtimalinin kısıtlı seviyede olduğunu göstermektedir.

JCR tarafından Bilkent Holding’e verilen notun ayrıntılı tablosu

 

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu: BB/(Durağan görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BB/(Durağan görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu: A- (Trk)/(Durağan görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu: B/(Durağan görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: B/(Durağan görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu: A -1(Trk)/(Durağan görünüm)
Desteklenme Notu: 4
Ortaklardan Bağımsızlık Notu: AB