Bilenerji

Bilenerji'yi sektördeki diğer şirketlerden ayıran temel özelliği kombine çevrim santrali oluşudur. Bu sistem sayesinde gaz türbinlerinden çıkan atık ısı, buhar üretiminde yeniden kullanılmakta ve enerji verimliliği sağlanarak bölgesel ısıtma ve fabrikaların proseste kullandığı buhar ihtiyacı karşılanmaktadır.

Bilenerji, 1993 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi başta olmak üzere Bilkent Holding'e bağlı şirketlerin elektrik ihtiyacını kesintisiz biçimde karşılamak üzere kurulmuştur. 1994 yılında 4,5 MW kapasiteyle üretim faaliyetlerine başlayan Şirket, 2001 yılında devreye aldığı Rolls-Royce marka gaz türbini ve Allen Steam marka buhar türbininden oluşan kombine çevrimle toplam 36,5 MW kurulu güce ulaşmıştır.

Elektrik ve yan mamul olarak buhar üretimi yapan Bilenerji, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding kuruluşlarının elektrik ve ısınma amaçlı buhar ihtiyacının kesintisiz tedariğini sağlamayı hedeflemektedir. Buna ek olarak, Şirket uygun projeler geliştirilmesi durumunda yeni yatırımlar yapmayı da planlamaktadır.

Elektrik Sektöründe Özel Bir Şirket

Bilenerji'yi sektördeki diğer şirketlerden ayıran temel özelliği kombine çevrim santrali oluşudur. Bu sistem sayesinde gaz türbinlerinden çıkan atık ısı, buhar üretiminde yeniden kullanılmakta ve enerji verimliliği sağlanarak bölgesel Bilenerji Santrali tarafından karşılanmaktadır.

Bilenerji, Türkiye'de doğalgazla elektrik üretimi gerçekleştiren ilk şirketlerin arasındadır. Ayrıca, üniversite sınırları içinde elektrik üretimi yapması ve kesintisiz hizmet verme niteliğiyle ilk ve tek model konumundadır.

2009 yılı Temmuz ayına kadar otoprodüktör grubu lisansı altında üretim yapan Bilenerji, değişen mevzuatla birlikte Ağustos 2009'dan itibaren faaliyetlerine üretim lisansı altında devam etmektedir.

Doğalgaz ile elektrik üretimi yapan şirketlerin yurt içi arz potansiyeli (kurulu güç olarak) 2012 yılı sonu itibariyle 17,170 MW’dır. Bu kurulu gücün 3.939 MW'lık kısmı EÜAŞ kanalıyla devlet elindedir. Özel sektör geri kalan 13.231 MW'lık kurulu güce sahiptir.

Başarılı Bir Yıl

Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada elektrik ve enerji talebi, gelişen teknoloji, nüfus ve tüketim artışına paralel olarak sürekli artmaktadır. Türkiye'nin yıllık elektrik tüketimindeki ortalama %8 artışa paralel olarak bu alandaki yatırımlar da hız kazanmaktadır.

Bilenerji'nin 36,5 MW'lık toplam kurulu gücünü, 4,5 MW Man Taurus-60 Gaz Türbini ile 24 MW Rolls-Royce Gaz Türbini ve 8 MW Allen Steam Buhar Türbini'nden oluşan kombine çevrim oluşturmaktadır. Yalnızca Ankara'da faaliyet gösteren Şirket, üretim fazlası elektriği Türkiye Elektrik İletim A.Ş. bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’ne satmaktadır. Şirket'in 2012 yılı elektrik üretimi 78.662.000 kWh, buhar üretimi ise 93.743 ton olarak gerçekleşmiştir.


Web sitesini ziyaret etmek için tıklayın.