Tepe Betopan

Türkiye'nin ilk çimentolu yonga levha üreticisi Tepe Betopan, kendi ürün grubunda lider, çok tanınmış, tescilli betopan® markalı ürünün yaratıcısıdır.

1984 yılında, iki temel inşaat maddesi olan çimento ve ahşabın bir araya getirilmesiyle oluşturulan, prefabrik ve çelik konstrüksiyon yapı alt sektöründe kullanılan ilk ürünü betopan® markalı çimentolu yonga levhayı üreten Tepe Betopan Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., aradan geçen çeyrek asırlık sürede araştırma, yenileme ve büyümeye özel önem vermiştir. Bu faaliyetlerinin doğal bir sonucu olarak, öncelikle üretim kapasitesini üç kat artırmış ve elde ettiği marka değeri sayesinde çok yüksek marka bilinirliğine sahip ürünlerin yaratıcısı olmuştur.

Çimentolu yonga levha üretim tesislerinin sayısı dünya genelinde sınırlıdır ve birçoğu amaca özel üretim yapan tesislerdir. Tepe Betopan, özel ve kapsamlı tesis ve üretim süreçleriyle, ülkemizde prefabrik yapı üretiminin gelişmesinde ve dünyada söz sahibi olmasında en büyük rolü oynayan şirket olma özelliğini hâlâ korumaktadır. Patentli ürünleriyle yurt içinde sektörünün açık ara lideri olan Şirket, dünya piyasasında ise kapasite olarak önde gelen kuruluşlardandır. 2014 yılında Ankara Temelli İkinci Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçecek olan yeni fabrikasında çimentolu yonga levha yanı sıra yeni ürünü Fibercement Levhanın da üretimine başlayacaktır. Böylece dünya üzerinde hem Çimentolu Yonga Levha ve hem de Fibercement Levhayı bir arada üretebilen az sayıdaki firma arasına katılmış olacaktır.

Başarılı Pazarlama Stratejileri

Türkiye çapında yaygın bayi ağı ve satış noktalarına sahip olan Şirket, yurt dışında da özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Çeyrek asırlık üretim tecrübesi ve performansının yanı sıra Bilkent Holding'in bir kuruluşu olmasının yarattığı güven ve güvenilirlik, güçlü bayilik ağı, pozitif müşteri ilişkileri ve başarılı teknik destek avantajlarını iyi değerlendiren Tepe Betopan, pazara yakın olmasından da faydalanarak pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Özellikle Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan fırsatları, fuarlara katılarak, ilgili ülkelere yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirerek ve internetle basılı medya kanallarını etkin biçimde kullanarak satışa dönüştürmüştür. Şirket, ayrıca, ürünlerinin söz konusu bölgelerde referans olabilecek projelerde uygulanmasını ve kullanılmasını sağlamıştır.

Kesintisiz Ar-Ge Çalışmaları

Yapı sektöründe yurt içinde ve yurt dışında farklılıklar yaratarak teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan, değişimi yönlendiren, hızlı ve kârlı büyümeyle üstünlük elde eden ve dünya standartlarında çalışan bir şirket olma vizyonuyla hareket eden Tepe Betopan, bu hedeflerine ulaşmada araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin öneminin bilincindedir. Ar-Ge departmanında alanında uzman mühendis, mimar ve kimyagerlerle çalışan Tepe Betopan, yıllık cirosunun %2'sini Ar-Ge çalışmalarına aktarmaktadır.

Tepe Betopan, betopan® markalı ürünün yanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir sonucu olarak 2000'li yılların başında ortaya çıkardığı betopanplus’ı ürün yelpazesine kattıktan sonra, ahşap dokulu “yalıpan” ve taş dokulu “taşonit ” markalı ürünlerini de piyasaya sürdü. Bu levhalar öncelikle villa tipi konutların dış cephelerinde uygulanmaya başlandı. Bu ürünler, geliştirilen teknik uygulama çözümleriyle yaygın uygulanmaya ve talep edilmeye başladı. Apartman, çok katlı bina, alışveriş merkezi ve otel gibi yapılarda da önemli oranda tercih edilmektedir. Tepe Betopan, dış cephe levhaları ve giydirme sisteminin gördüğü ilgi ve büyüyen talep üzerine, Ar-Ge çalışmaları sonucunda 2011 yılı ortalarında çizgisel dekoratif dokulara sahip monolin®, frapan® ve fugalin® ve 2012 yılı başında şaşırtmalı tuğla desenli tuğlapan® ve kesme taş dokulu tuğpan® markalı yeni yüzey dokulu ürünleri de tasarlanıp üretimine başlanmıştır.

Kalite standartlarına uygun üretim yapan Tepe Betopan, üretim verimliliğini artırmaya ve ürün niteliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarının yanı sıra, çevreci bilinçle üretim atıklarının yeniden kullanılmasını sağlamaya ve enerji verimliliğine yönelik projelerini de sürdürmektedir.

Geleceğe Bakış

Ülkemizde çimentolu yonga levhaların prefabrik sektöründen sonra betonarme ve hafif çelik yapı cephelerinde de kullanımı hızla artmaktadır. Son dört yıl içinde konut, işyeri, kurum binaları, otel, alışveriş merkezi vb. projelerde Tepe Betopan ürünleri ile 3.000.000 metrekareden fazla cephe kaplama işi uygulama bayileri tarafından yapılmıştır.

Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılacak binalar ile enerji performans yönetmeliği gereği yalıtımı yapılacak binaların uygulama miktarını önemli ölçüde arttıracağı beklenmektedir. Şirket, geleceği parlak görünen çelik konstrüksiyon yapı sektöründe de dış cephe ve bölme duvar kaplama malzemelerinin temel tedarikçilerinden biri olma hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Son iki yıldır tüm dünyaya yalıpan® ve taşonit® gibi dış cephe ürünlerini de ihraç etmeye başlayan Şirket, ihracat yaptığı ve gelecekte de faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediği her bölgeye uygulama ekipleri göndererek, betopanplus® , yalıpan® taşonit® ve diğer plus grubu ürünleriyle havalandırmalı-mekanik sistem dış cephe kaplama uygulamalarını öğretmekte ve know-how götürmektedir.

Çevre Ve Sosyal Sorumluluk Politikası

Tüm TEPE BETOPAN çalışanları, çevrenin ve doğal hayatın korunmasına özen gösterir ve zarar verici faaliyetlerden kaçınır. Üretilmiş olan ürünler ile ilgili olarak, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı davranılır ve kurallara uyulur. Topluma ya da çevreye bilinçsiz olarak verilen zararların telafisi için yasal ve toplumsal uyarılar beklenmeksizin, tespit edildiği an itibariyle harekete geçilir.

Tepe Betopan Çevreyi, değerli bir kaynak olarak görür ve gelecek nesillerin faydalanabilmesi ve sürdürülebilir olması için en iyi şekilde korunması gerekliliğine inanır.

Bu anlamda oluşturmuş olduğumuz politikamız aşağıdaki bileşenlerden oluşur;

• Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmek ve bunlara uyum sağlamak,

• Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde ve gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmek,

• Tedarikten üretime, dağıtımdan satışa tüm iş süreçlerimizde enerji verimliliğine odaklanarak, enerji tüketimimizin azaltılması için gerekli çalışmaları yapmak. Toplu taşımanın ve az emisyonlu araçların kullanımı teşvik etmek. İç aydınlatmada güneş ışığından maksimum seviyede faydalanmak, bütün ihtiyaçlarımızı giderirken geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı göz önünde bulundurmak,

• Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızın öncelikli olarak kaynağında önlenmesini, azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,

• Çevre bilincinin işyerimizde gelişimi için çaba göstermek, oluşturduğumuz işbirlikleri ve ortak girişimlerle tüm paydaşlarımızda aynı bilincin oluşmasını sağlamak, çalışanlarımıza çevre bilincinin arttırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirerek onları geliştirmek ve bu prensibi tüm çalışanlarımızın ailelerine de yaymak,

• Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek için uygun teknolojiyi kullanmak ve su kullanımında tasarruf edebilmek.


Sosyal Sorumluluk Projeleri

1984 yılında faaliyetlerine başlayan Tepe Betopan, çağdaş, güvenilir, rekabetçi ve dinamik yönetim anlayışı ile yurt içinde ve yurt dışında daima lider firma ve marka olma özelliğini taşımaktadır. 2014 yılında 30. yılını kutlayacak olan Tepe Betopan, Türkiye’nin tek Çimentolu Yonga Levha üreticisi olmasının yanı sıra 2014 yılı ikinci yarısı itibariyle üretimine başlayacağı Fiber Cement hattı ile de, iki farklı üretimi tek çatı altında toplayabilen Türkiye’nin tek, dünyanın ise sayılı firmalarından biri konumuna gelecektir. Faaliyet gösterdiği sektörde ürün yelpazesi ve müşteri memnuniyeti konularında rakipsiz olan Tepe Betopan, sosyal sorumluluk anlayışı ve vizyonu ile de Türkiye’nin en önemli ve etkin firmalarından birisidir.

30 yıllık süre zarfında, Mesleki Lise Öğrencileri ve Cezaevleri Meslek Edindirme Kursları için müfredatlar hazırlayan ve buna uygun eğitimler veren Tepe Betopan, yine meslek edindirme amacı ile her yıl çeşitli illerde Usta Eğitim Seminerleri vermektedir.

Sosyal Sorumluluk alanında eğitim konusunda fark yaratan Bilkent Holding’in iştiraki olan Tepe Betopan, diğer tüm Holding şirketleri gibi Türkiye ve Dünya’nın sayılı üniversitelerinden olan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nin mutlak destekçileridir.

Tüm bu sosyal sorumluluk faaliyetlerine ek olarak 2013 yılı içerisinde başlatılan Betopan Taraftar Akademisi ile de ait olduğu topluma sporda eğitim alt başlığı altında fayda sağlamayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda, Pazaryeri 2013'te CSR Europe ve CSR Turkey uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Tepe Betopan Jüri Özel ve Farkındalık Ödülleri ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki başarısını taçlandırmıştır.

Temelli Fibercement Fabrikası

Ankara Bilkent’te bulunan ve yıllık 67.500 m3 üretim kapasitesine sahip fabrikamızda betopan®, betopanplus®, yalıpan ve taşonit gibi markalarımıza ait üretim gerçekleştirilirken, 2014 yılı ikinci çeyreği itibariyle ASO 2. Bölgede 42.000 m3 Fiber Cement üretimine başlayacak olan yeni fabrikamız ile Çimentolu Yonga Levha ve Fiber Cement olarak toplam üretim miktarımız 110.000 m3 seviyelerine ulaşacaktır.

Mevcut fabrikamıza ek olarak yaptığımız yeni yatırımımız ile iki farklı üretimi aynı anda gerçekleştirebilecek olan şirketimiz, Türkiye’nin tek dünyanın ise sayılı üreticilerinden biri olacaktır. Bu yatırım Tepe Betopan’ın sadece üretim kapasitesi ve yetkinliği olarak değil aynı zamanda sürdürülebilirlik anlayışı ile de rakiplerinden farklılaşmasını sağlayacaktır.

Dünyaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci ile şekillenen sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş olan LEED Sertifikasına göre tasarlanmış olan yeni fabrikamızda;

• Binada doğal havalandırmadan en üst seviyede faydalanılmıştır, böylece hem enerji tasarrufu sağlanarak çevre korunmuş olacak hem de bina içi yaşam konforunun arttırılması,

• Binadaki yaşam alanlarında gün ışığından en üst seviyede faydalanılması,

• Rezervuarlar ve pisuarlar WEc2 kredisine uygun olarak seçilerek, şebeke suyu kullanımının en az %45 oranında azaltması,

• Yerel ağaçlarla bitkilendirme yapılarak hiç sulama gerektirmeyen peyzaj alanlarının yaratılması,

• Saha alanının %20’si kadarında yeşillendirme yapılması ve yayalar için açık alanlar düzenlenmesi,

• Tüm katlara ve tüm bağımsız alanlara geri dönüşüm atık kutuları yerleştirilerek; malzemelerin kaynağına ayrılıp, geri dönüşüme gönderilmesi,

• Bina içinde sigara içmenin yasak olmasının yansıra; dış mekânlarda da girişlerden en az 8 metre uzaklıktaki belirlenen alanlarda sigara içilebilmesinin tasarlanması,

• Tüm personelin kullanımına açık olmakla birlikte bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla binada bisiklet park alanları ve duş alanları oluşturulması,

• Çevreye daha az zararlı düşük emisyonlu araçların kullanımını ve bu araçların kullanımını teşvik etmek amacıyla bu araçlara özel park yerleri ayrılması amaçlanmaktadır.

• Ayrıca, uygun aydınlatma ve termal kontrolü, çeşitli kullanım amaçlarına göre düzenlenmiş ve tasarlanmıştır.

• Şantiye aşamasında ise çevre kirliliğini önlemek için gerekli tüm önemler alınmakta, çıkan atıklar geri dönüşüme gönderilmek suretiyle %75 oranında değerlendirilmektedir.

WWF Yeşil Ofis Programı

Tepe Betopan şimdiki ve gelecek nesillere karşı sorumluluğunun göstergesi olarak WWF Türkiye ile Yeşil Ofis Programını başlatmıştır. 1 yıl sürmesi planlanan program ile Tepe Betopan Türkiye’nin sayılı Yeşil Ofislerinden biri olmayı hedeflemektedir.

Program ile sadece Tepe Betopan iş süreçleri nedeniyle ortaya çıkan karbon emisyonları ve doğal kaynak tüketimi azaltılmayacak aynı zamanda en önemli paydaşlarımızdan olan çalışanlarımız da iklim değişikliği, karbon emisyonunun önemi ve doğal kaynak kullanımı konularından bilinçlendirilecektir.

WWF Yeşil Ofis programı ile ilk etapta çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi amaçlanırken ilerleyen dönemde tüm paydaşlarımızın da konunun önemi hakkında bilgilendirmesi ve kendi iş süreçlerine uygun adımları atmaları konusunda teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Kurumsal Üyelikler

Tepe Betopan, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Türkiye İMSAD ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği, İZODER ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, KSSD üyesidir.

Ödül ve Sertifikalar

• ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

• CE Belgesi

• TSE Uygunluk Belgesi

• Kaplamalı Çimentolu Yonga Levha (Betopanplus® ) Patent Sertifikası

• TS EN 13501-1: 201/EN 13501-1: 2009 Yapı Mamullerinin Yangın Karşısındaki Davranış Sınıflandırma Belgesi

• KSSD 2013 Kurumsal Sorumluluk Pazaryeri Etkinliği Jüri Özel Ödülü ve Farkındalık ÖdülüWeb sitesini ziyaret etmek için tıklayın.
lmuş menüsü; göz alıcı ve modern dekorasyonu, yaz aylarında bahçe içindeki terası ile Akdeniz Mutfağı Restoranı ve The North Shield Pub
 • Bay-Bayan Kuaförü
 • Düğün ve gala yemekleri için yaz aylarında havuzbaşı alternatifi
 • 850 araç kapasiteli ücretsiz açık otopark
 • Tüm otel genelinde ücretsiz kablosuz internet olanağı

 • Organizasyonların Tercih Edilen Mekânı

  Kongre ve toplantı organizasyonlarında en önemli etkenler arasında kolay ulaşılabilir olmak, profesyonellik, güler yüzlü ve kaliteli hizmet yer almaktadır. Toplantı salon ekipmanlarının çağın gereklerine uygun olması çok önemlidir. Otel, 5 yıldızlı bir tesis olarak, tüm otel genelinde sunulan ücretsiz kablosuz internet hizmeti, 850 araç kapasiteli ücretsiz açık otoparkı, toplam 235 odası, gün ışığı alan salonları ve kongre salonlarının fuayelerinin bahçeye açılabilir olması gibi özellikleriyle ulusal ve uluslararası kongrelerde müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır.


  Bilkent Otel, düğünlerini şık davet salonlarında gerçekleştirmek isteyen konuklara da farklı büyüklükteki salonlarında her ihtiyaca, zevke ve bütçeye uygun davetler düzenleme imkânı sunmaktadır.

  Web sitesini ziyaret etmek için tıklayın.