Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği

Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alanında faaliyet göstermek ve Bilkent Holding kuruluşlarına hizmet vermek amacıyla 12 Nisan 2013 tarihinde kurulmuştur. Şirket’in sektöre yönelik stratejik öncelik ve hedefleri Bilkent Holding A.Ş.’ye bağlı şirketlerin ve tüm paydaşların iş sağlığı ve güvenliği maliyetlerini ve risklerini asgari düzeye düşürerek, azami fayda elde etmektir. İş sağlığı ve güvenliğinin yeni bir sektör olması sebebiyle henüz tüm yönetmelikler çıkarılmamış ancak; Şirket tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar sonucunda sektörde lokomotif şirket olmak hedeflenmektedir.

Şirketin amacı tüm paydaşlarıyla işyerlerinde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza düşürmek, mali yapısını güçlendirerek çalışan ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan örnek bir kuruluş olmaktır. Bilkent Holding A.Ş.'nin bir kuruluşu olarak Şirket, Bilkent Holding A.Ş.’ye bağlı şirketlerde “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi dahil” 18 bin çalışana hizmet vermeyi hedeflemektedir. Ayrıca Türkiye’de holding kuruluşu olan tek “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi” olma özelliğini taşımaktadır. Öncelikle Şirket’i operasyonel ve finansal açıdan güçlendirmek en önemli hedeflerden biridir.

Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği, Ankara ve çevre illeri ile Kocaeli ve çevresindeki illerde faaliyet gösterebilmek adına T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiştir.