Tepe Güvenlik

Tepe Güvenlik, kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çözümleri üreten, alarm sistemleri ve Alarm İzleme Merkezi ile elektronik güvenlik alanında ülke geneline hizmet sunan bir konumda yer almaktadır. Şirket son yıllarda müşteri sayısında hızlı bir büyüme göstererek 30 bini geçmiştir. Önümüzdeki yıllarda da iddialı bir büyüme hedeflenmektedir. Elektronik güvenlik sektörü, çoğunlukla satış modeli uygulayan oyunculardan oluşmaktadır. Ülke genelinde geniş bir coğrafyaya yayılmış iki firmadan birisi olan Tepe Güvenlik, abone sayısı bakımından sektöründe ikinci sırada yer almaktadır.

Tepe Güvenlik A.Ş. 2011 yılında kurulmuştur. 1992 yılında Bilkent Holding'e bağlı şirketlerin özel güvenlik teşkilatı olarak, özel güvenlik hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve güvenlik sektörünün her alanında (Özel Güvenlik, Elektronik Güvenlik, Alarm İzleme, Liman ve Gemilere Yönelik RSO ve Danışmanlık Hizmeti, Özel Güvenlik Eğitimleri) faaliyet gösteren Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş. altında bir iş kolu olarak yapılandırılan Alarm İzleme Hizmetleri İşletmesi 2012 yılında kısmi bölünme ile Tepe Güvenlik A.Ş.'ye devredilmiştir. Şirket, Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekteyken 2012 yılında Alarm Haber Alma İşletmesi ayrı bir iş kolu haline getirilmiş ve ayrı bir tüzel kişilik altında faaliyetlerini sürdürmek üzere yeniden yapılandırılmıştır. 2012 yılında gerçekleştirilen bölünme operasyonunun ardından Tepe Güvenlik hedeflerini %90 oranında gerçekleştirmiştir.

Tepe Güvenlik Misyon ve Vizyonu

Misyon: Günümüzün vazgeçilmez ihtiyacı olan elektronik güvenlik sistemleri ve alarm izleme sistemi konusunda gerek kamu gerekse özel kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmek, sistemler kurmak ve elektronik güvenlik sistemleri konusunda dünyadaki en son gelişmeleri takip ederek konusunda güçlü firmalarla işbirliğine girmek.

Vizyon: Elektronik Güvenlik ve AİM hizmeti ile ilgili olarak sektörde uluslararası alanda ön sıralarda yer edinmek.

Çevreye, topluma ve çalışanlarına karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından, güvenlik sektöründe lider bir kuruluş olarak Şirket politikası müşterilere beklentilerinin üzerinde hizmet sunarak memnuniyetlerini sağlamaktır. Bu doğrultuda; Şirket, mal ve hizmet temin edilen tedarikçilerle, kalite güvencesini sağlayacak işbirliği çerçevesinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve karlılığı artırmak, tüm faaliyetleri sistematik ve düzenli bir şekilde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek Şirket ana felsefesi olup çalışmalar kapsamında kalite yönetim sistemine ve ilgili tüm yasal şartlara uymayı taahhüt etmektedir.

Alarm İzleme İşletmesine ait faaliyetler Tepe Güvenlik A.Ş.'de yapılandırılmadan öncesinde 2006 yılında PTT ihalesi kazanılarak Türkiye genelinde 81 ilde 3318 merkez ve şubeye alarm sistemi kurulumu ve izleme hizmetiyle sektörün büyük kuruluşları arasına girmede önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca, 2010 yılında Türk Telekom ile yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde Alarm İzleme Hizmetleri ve sistem satışına yönelik yürütülen kampanya ile tüm Türkiye'de Tepe Güvenlik ismi duyurulmuştur.

Tepe Güvenlik yurt içinde 81 ilin tamamında hizmet vermektedir.

Müşterilerinin beklentilerine uygun elektronik çözümleri farklı marka model cihazlar ile yatırım/işletme maliyetlerini dengeleyerek sunabilen Şirket’in Türkiye distribütörleri aracılığıyla GE (General Electric - Amerika), DSC (Digital Security Controls - Kanada), LG, AVIGLION, SAMSUNG, PARADOX firmaları ile ticari ilişkileri de bulunmaktadır. Bu firmaların yanı sıra Şirket, sektörel faaliyetlerle alakalı The Confederation of European Security Services (CoESS)'e üyedir.

Hizmet kalitesinin diğer rakiplere göre, gerek çalışanlar gerekse müşteriler açısından en üst seviyede tutulmasına yönelik politikalar Şirket’in ilkleri arasında yer almaktadır. Bu politikalara bağlı olarak Şirket adına hizmet kalitesi ile ilgili açılmış dava bulunmamaktadır. Yapılan anketlere göre alarm izleme hizmetleri müşteri memnuniyeti oranı %98'dir.

Şirket Türkiye sektöründe abone sayısı olarak ikinci sıradadır. 81 ilde teknik hizmet verebilmesi, Türk Telekom kampanyası ile fiyatların avantajlı olması mevcut rekabette Şirket’i üst sıralara taşımaktadır. Ayrıca 2006 yılında Türkiyenin ilk çift AIM merkezi yapısını kuran Tepe Güvenlik’in en önemli rekabet üstünlüğü müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutması, fiyat avantajları ve alarm sistemleri ile ilgili problemlerde ev veya işyerlerine ulaşmadan müdahale edilebilmesine olanak sağlayan uzaktan bağlantı hizmetinin verilmesidir. Yıl içinde tamamlanan bazı projeler ise; Aras Kargo kamera ve alarm sistemleri, LCW mağazaları alarm sistemleri, Türkiye Finans Katılım Bankası alarm sistemleri, C&A mağazaları alarm sistemleri, Alkent 2000 sitesi alarm sistemleri, Meteksan elektronik güvenlik sistemleridir.

ISO 9001 standardını benimseyerek uygulamalarına yön veren Şirket’in teknolojik altyapısı büyüme hedeflerini karşılayacak düzeydedir. Ayrıca Şirket, ISO 9001 standardına uygun olarak sistemini yürütmektedir. Konu ile ilgili standardın gereği olan süreçler tanımlanmış, sürekli iyileştirme kapsamında süreç kriterleri baz alınarak hedefler belirlenmiş ve uygulamaya alınmıştır. İzlenebilirliğin sağlanabilmesi için tüm süreçler ve görevler dokümante edilmiş, izlenebilirlik ve süreklilik etkin olarak temin edilmiştir. İlaveten ERP (Microsoft Navision) ve CRM (Microsoft) uygulamaları operasyonel faaliyetlere de uyarlanmıştır. Personel verimliliğini artırmak üzere gerek işe alımlarda, gerekse ara dönemlerde eğitimler düzenlenmekte ve sürekliliği sağlanmaktadır. Şirket ile ilgili risk analizleri yapılmakta ve bu kapsamda personele yasa gereği zorunlu olan İSG eğitimleri düzenli olarak verilmektedir. Tepe Güvenlik A.Ş. bünyesinde bulunan ve özellikle sahada çalışan personele “Kişisel Koruyucu Donanım”lar tedarik edilmektedir. Ayrıca müşteri beklentileri ve Şirket prosedürleri kapsamında İSG açısından yasal mevzuat titizlikle takip edilmektedir. Sürecin sağlıklı işlemesi için profesyonel bir kurumdan danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

Şirket kısa vadede yıllık satış hacmindeki düzenli büyümeyi korumayı, orta vadede Türkiye pazarında Alarm İzleme Hizmeti iş kolunda pazar lideri konumuna gelmeyi ve uzun vadede ise Elektronik Güvenlik ve AİM hizmeti ile ilgili olarak sektörde uluslararası alanda ön sıralarda yer edinmeyi hedeflemektedir.

Ödül ve Sertifikalar
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
  • TSE, Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (Alarm Haberalma Hizmeti)
  • TSE, Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (Elektronik Güvenlik Hizmeti)
  • Sanayi Bakanlığı, Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi Alarm Haberalma ve Elektronik Güvenlik Hizmeti)