Bilkent markasıyla yarattığı güvenilir imajı, sektörlerdeki lider konumu, güçlü finansman yapısı,
yasalara ve etik değerlere duyduğu saygıyla Bilkent Holding, 40 yılı aşkın tarihiyle elde ettiği
tecrübeyi yarınlara taşıyarak büyümeye devam edecektir.
Vizyon ve Misyon

Bilkent Holding’in vizyonu;

• Faaliyette bulundugu tüm sektörlerde “en iyi işi” yaparak Bilkent Holding ve şirketlerini dünya markası haline getirmek,

• Çevreye ve insana saygıyı vazgeçilmez ilkeler olarak benimseyip sürdürülebilir bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunmaktır.

Bilkent Holding’in misyonu;

• Çağdaş, güvenilir, rekabetçi ve dinamik yönetim anlayışıyla faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde elde ettiği kaynakları Bilkent Üniversitesi’ne aktarmak suretiyle dünyanın önde gelen eğitim kurumları arasında yer alma hedefine katkıda bulunmaktır.

Daha fazla bilgi için
Yönetim