Kurumsal ve operasyonel yapısının her aşamasında "en iyi işi yapma" düşüncesiyle
hareket eden Bilkent Holding, bu sayede rekabetçi, gelişime ve yeniliğe açık, güvenilir,
çevreye duyarlı, profesyonel ve dinamik olarak nitelendirilen öncü bir kuruluş haline gelmiştir.
Bilkent Holding’in Başarı Bileşenleri

• Güvenilirlik

• Yenilikçi yaklaşım

• Rekabetçilik

• Operasyonda mükemmeliyetçilik

• Etkin kaynak yönetimi ve doğru planlama

• Kurumsal aidiyet duygusu

• Merkezi olmayan yönetim yapısı

• Profesyonel yönetim anlayışı

• Çağdaş insan kaynakları politikası