Faaliyet Alanları
Taahhüt ve Projeler Grubu
Meteksan Savunma

Meteksan Savunma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanmasında teknoloji ağırlıklı kritik projelerde görev üstlenmektir.

2006 yılında Bilkent Holding bünyesinde faaliyet gösteren yüksek teknoloji şirketlerinin savunma sanayisine yönelik proje ve aktivitelerini tek bir çatıda birleştirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan Meteksan Savunma, bugün sualtı akustik sistemleri, algılayıcı sistemleri, haberleşme sistemleri ve simülasyon sistemleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

Bu faaliyet alanlarında matris organizasyon yapısı ile yüksek verimlilik esasına göre çalışan Meteksan Savunma’da RF Mikrodalga Elektronik Sistem Mühendisliği, Sualtı Akustik Sistem Mühendisliği, Elektro-Optik Sistem Mühendisliği, RF Miktodalga Tasarım, Elektro-Manyetik Tasarım, Elektronik Tasarım, Elektro-Akustik Tasarım, Donanım Test, Mekanik Tasarım, Malzeme, Elektro-Optik Tasarım, Gömülü Tasarım, Yazılım, Sayısal Tasarım, Platform Entegrasyon, Konfigürasyon, Üretim ve Üretim Planlama yetkinlikleri vardır.

Bugün Meteksan Savunma, teslimat performansı, teknolojik yetkinlikleri ve kurumsal yapısı ile Türk savunma sanayii sektörünün en güvenilir şirketleri arasında sayılmaktadır.

Üniversite Sanayii İşbirliğinden Doğan Sinerji

Türkiye'nin önde gelen teknoloji merkezleri arasında yer alma vizyonuyla, faaliyet gösterdiği alanlarda altyapısını hızla oluşturan Şirket, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nin kurumsal varlığı, değerleri ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ileri teknoloji ürünler konusunda uzun dönemli çözüm ortağı olma yolunda çok önemli adımlar atmıştır. Üniversite-Sanayii işbirliğinden en yüksek seviyede faydalanan Meteksan Savunma, bu alanda dünyadaki gelişen teknolojileri milli imkânlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunma hedefi doğrultusunda ilerlemektedir.

Sualtı Akustiği Mükemmeliyet Merkezi

Türkiye'de bir ilk olma özelliğiyle, sualtı akustik sistemleri alanında 29 Mayıs 2009 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından "Sualtı Akustiği Mükemmeliyet Merkezi" ilan edilen Meteksan Savunma, oluşturduğu altyapı ve bilgi birikiminin yanı sıra kurduğu işbirlikleri ve yürüttüğü projelerle Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu teknolojiyi ileriye götürmekte gösterdiği kararlı tavrı doğrultusunda Mükemmeliyet Merkezi olmanın getirdiği sorumlulukları üstlenmiştir.

Meteksan Savunma'nın milimetre dalga alanındaki faaliyetleri ve bu alanda geliştirmekte olduğu, dünyada fazla örneği bulunmayan bir radar sisteminin tamamen milli imkânlarla geliştirilmesini kapsayan Atış Kontrol Radarı projesi de Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca, Şirket'in özgün olarak geliştirmekte olduğu RF Veri Bağı projesiyle Türkiye'de ilk kez RF Veri bağı birimi ve füze gövdesine entegre sarmal anten tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir.

Savunma Sanayiinde Artan Rekabet

Savunma sanayii sektörü temel özelliklerini korumakla birlikte son yıllarda önemli değişikliklerden geçmektedir. Sektörde geleneksel olarak ayrı ayrı üretilen ürünlerin yerine, bunların entegrasyonundan oluşan sistemler ön plana çıkmaktadır. Ülkeler yurt dışına bağımlılığı asgari seviyeye indirebilmek için önemli mali kaynak aktarımlarıyla geniş bir yelpazedeki ürünleri ülke içinde üretmek ve sürekli geliştirmek zorunda kalmaktadır. Sektördeki ürünlerin olgunlaşma döneminin giderek kısalmasına paralel olarak yenilik ve yaratıcılığa dayalı yeni teknolojilerin geliştirilmesi, dünyada rekabet edebilmenin bir ön koşulu haline gelmektedir.

Türkiye, stratejik konumu nedeniyle, her türlü tehdide karşı bölge istikrarını sağlayıcı ve caydırıcı güce sahip olmalıdır. Bu doğrultuda Silahlı Kuvvetleri'ni ve onun sahip olduğu silah ve teçhizatı daima kuvvetli ve güncel tutmak durumundadır. Bunun yanı sıra askeri silah ve teçhizat içindeki elektronik unsurların oranının da gittikçe arttığı göz önüne alındığında askeri malzemelere talebin her geçen yıl daha da artması beklenmektedir. Sonuç olarak sektörde Ar-Ge faaliyetleri ve uzun dönemli yatırım politikalarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla, tüm ülke genelinde etkisini göstermiş olan küresel ekonomik kriz, savunma cirolarında gerilemeye neden olmamış, ihracat alanında ise SaSad verilerine göre %16'lık bir artış gerçekleşmiştir.

Meteksan Savunma, bu gelişmeler ve veriler çerçevesinde yazılım ve donanım teknolojilerini milli olarak geliştirme isteğiyle Ar-Ge yatırımlarına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda Şirket'i son üç yılda öne çıkaran rekabet avantajları arasında RF, mikrodalga ve milimetre dalga teknolojileri alanlarında oluşturduğu personel ve laboratuvar altyapısıyla bu alanda en güçlü altyapıya sahip şirketlerden biri konumuna gelmiş olması sayılabilir. Ayrıca, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'ne bağlı bir şirket olması sebebiyle üniversite-sanayii işbirliği konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde sektörde örnek oluşturmaktadır. Bu durum Şirket'i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden bir diğeridir. Bunlara ek olarak, misyonu çerçevesinde Türkiye'de bugüne kadar yatırım yapılmamış, yerli şirketlerin odaklanmadığı alanlarda faaliyet göstermeyi hedeflemektedir.

Meteksan Savunma’nın Sektörel Varlığı ve Geleceğe Bakış

Halen Meteksan Savunma’nın ürettiği sistem, alt-sistem ve ekipmanlar yirmiden fazla platformda yer almaktadır. Ülkemizin sualtı akustik projelerinin lider kuruluşudur. Mühimmat veri bağı sistemlerinde ürünleri olan bir yüklenicidir. Atış Kontrol Radarı ile Atak Helikopterinin ve Sonar Sistemleri ile Milgem Gemisinin program ortaklarından birisi olacaktır.

Meteksan Savunma son yıllarda her seferinde %100’ün üzerinde büyüme kaydetmiş olup, milli savunma sanayiinin güvenilir bir teknoloji geliştirme merkezi haline gelmiştir.

Ödül ve Sertifikalar

  • Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Proje Kalite Uyumluluk Sertifikası
  • TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
  • CMMI Seviye 3 Belgesi
  • Tesis Güvenlik Belgesi
  • 2012 Savunma Sanayii Özel ÖdülüWeb sitesini ziyaret etmek için tıklayın.